FASÁDNÍ NÁTĚRY

 

Muresko Plus

Fasádní barva na bázi akrylátové disperze, zesílená siloxanem.

Amphisilan plus

Matná fasádní barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice.

Caparol Tiefgrund LF

Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel na silně nebo nestejnoměrně nasákavé podklady, dále na jemně se drolící omítky a na zpevnění betonových povrchů.